تنظیمات پیامک افزونه:


در این قسمت شما میتوانید پنل پیامکی خود را انتخاب کرده، نام کاربری و رمز عبور پنل پیامکی خود را در این قسمت وارد نمایید.

در حال حاضر افزونه از پنل های پیامکی sms.ir، ملی پیامک، فراز اس ام اس و کاوه نگار پشتیبانی میکند.

* نکته: متناسب با اطلاعاتی که پنل پیامکی شما در اختیار میگذارد فیلد های مشخصات پنل پیامکی را پر کنید.

برای هر پنل پیامکی فیلد هایی که مشخص شده است را پر کنید.

ملی پیامک

sms.ir

* نکته: امکان استفاده از ارسال سریع sms.ir وجود دارد. فقط نیاز است که گزینه ارسال سریع را فعال کنید.  و برای ارسال با کد پترن حتما قالبی که در پنل sms.ir شما تعریف شده است را باید در فیلد قالب ثبت کنید.

فراز اس ام اس

* نکته: در نسخه جدید دومینولاگین برای فراز اس ام اس یک فیلد با نام “متغیر قالب فراز اس ام اس” قرار داده شده است که میتوانید متغیر کد پترن خود را که در پنل اس ام اسی تعریف شده است، بدون علامت % در این قسمت قرار دهید. و نیاز نیست مانند قبل حتما یک متغیر خاص باشد.

کاوه نگار

*کلید وب سرویس همان API key میباشد که کاوه نگار ارائه میدهد.

پنل پیامکی پشتیبان:

در صورتی که به هر دلیل  مثل درست نبودن اطلاعات پنل، مشکل موقتی پنل پیامکی و … ارسال پیامک از طریق پنل اصلی انجام نشود، پیامک از طریق پنل پشتیبان ارسال خواهد شد. در صورت دلخوان میتوانید این مورد را در تب “پنل پیامکی” فعال کنید و تنظیمات آن را در تب “پنل پیامکی پشتیبان” انجام دهید.

تمام تنظیمات پنل پیامکی پشتیبان مانند پنل اصلی است. فقط به این نکته توجه داشته باشید که در پنل پشتیبان امکان استفاده از سیستم ارسال سریع sms.ir نیست و فقط با شماره اختصاصی میتوانید پیامک ارسال نمایید .

برای هر پنل پیامکی فیلد هایی که مشخص شده است را پر کنید.